ЗОО-ЕКОПАТРОЛ

Друштво за заштиту животиња града
Сремска Митровица

Zoo-Ekopatrol | Drustvo za zastitu zivotinja Sremska Mitrovica

О нама


Друштво је основано 1989.год, од 2011. уписује се у регистар удружења под називом "Друштво за заштиту животиња града Сремска Митровица" са заступником Драган Џолић. 2018 уписује се у регистар привредних субјеката, као друштво са ограниченом одговорношћу како би са олакшањем учествовало у раду са градским институцијама и развијању програма за побољшање живота, односа и бриге према кућним љубимцима.
Броји преко две стотине чланова, организовало је акције према надлежним органима за спровођење хуманих акција збрињавањем напуштених кућних љубимаца, а у плану је формирање адекватног регионалног азила за град Сремска Митровица и општине: Шид, Рума, Ириг, Стара Пазова, Инђија и Пећинци, које ће Друштво у сарадњи са локалним самоуправама изградити и са њима управљати. Организоване су смотре незбринутих кућних љубимаца који су збринути код нових власника.

Наши Циљеви

Опште је познат проблем напуштених паса у Републици Србији, такође и проблем одлагања и уништавања анималног отпада. Зоо-Екопатрол је једина организација која се бави овим послом на територији Републике Србије, а у складу са законском регулативом и нуди Вашој локалној самоуправи системска решења ових проблема.

Израда пројекта контроле и смањења популације напуштених паса на територији Ваше локалне самоуправе.

Израда пројекта контроле и смањења популације напуштених паса на територији Ваше локалне самоуправе.

Израда пројекта „Кућни љубимци и одговорно власништво

Израда пројекта „Кућни љубимци и одговорно власништво".

Израда плана рада зоохигијенске службе

Израда плана рада зоохигијенске службе.

Израда пројекта системског решења анималног отпада на територији Ваше локалне самоуправе.

Израда пројекта системског решења анималног отпада на територији Ваше локалне самоуправе.

Помоћ при изради општинске одлуке о држању кућних љубимаца

Помоћ при изради општинске одлуке о држању кућних љубимаца.

Oбука комуналне полиције, комуналних инспектора и радника ЈКП о закону о добробити животиња

Oбука комуналне полиције, комуналних инспектора и радника ЈКП о закону о добробити животиња.

Израда програма пописа власничких паса на територији Ваше локалне самоуправе

Израда програма пописа власничких паса на територији Ваше локалне самоуправе.

Израда програма пописа власника одгајивачница паса

Израда програма пописа власника одгајивачница паса.

Израда програма вакцинације, стерилизације и микрочиповања напуштених паса

Израда програма вакцинације, стерилизације и микрочиповања напуштених паса.

Израда програма вакцинације, стерилизације и микрочиповања власничких паса

Израда програма вакцинације, стерилизације и микрочиповања власничких паса.

Израда пројекта склањања са улица напуштених паса на територији Ваше локалне самоуправе

Израда пројекта склањања са улица напуштених паса на територији Ваше локалне самоуправе.

Израда пројекта азилирања напуштених паса на територији Ваше локалне самоуправе у Регионални азил на територији Вашег управног округа

Израда пројекта азилирања напуштених паса на територији Ваше локалне самоуправе у Регионални азил на територији Вашег управног округа.

Израда програма „Одговорно према свом љубимцу за чистији град“

Израда програма „Одговорно према свом љубимцу за чистији град“.

Нудимо хигијенске канте за одлагање псећег измета у циљу чистијих насеља

Нудимо хигијенске канте за одлагање псећег измета у циљу чистијих насеља.

Услуге транспорта животиња и анималног отпада

Услуге транспорта животиња и анималног отпада

Будућност Зоо-Екопатрол друштва

Програм решавања квалитетне бриге над животињама

Програм је настао као резултат неслгања са досадашњим начином решавања проблема напуштених животиња. Циљ је хуманији и савременији приступ решавању овог проблема. Основни разлози са примену програма су од економске оправданости до решавања здраствених проблема. Програм се састоји од више фаза које се могу третирати као одвојени пројекти. Реализација свих пројеката треба да претходи усвајању пратећих одлука надлежних органа и синхронизација у раду надлежних служби као и заинтересованих удружења грађана за реализацију програма:
 • Пројекат изградње азила,
 • Пројекат: Начин рада у азилу и зоо хигијенске службе,
 • Пројекат: Информисање и едукација грађана,
 • Пројекат: Масовни третман напуштених паса и мачака
  • Идентификација,
  • Стерилизација,
  • Удомљавање,
  • ЦНР програм,
  • Сарадња
 • Санкционисање неодговорних грађана,
 • Доношење нових градских прописа који регулишу ову правну област
Рад прихватилишта - Азила би био јаван и представља део јавног сервиса грађана. Један од најважнијих делова пројеката за остварење тога је рад инфо службе.

Инфо служба

У пракси је утврђено да дневно постоји више десетина позива грађана за проблеме напуштених животиња, држања кућних љубимаца или држања домаћих животиња. Основни задатак инфо службе би био евидентирање пристиглих пријава од стране грађана и прослеђивање пријава надлежним органима. Инфо служба треба редовно да информише грађане о раду Прихватилишта - Азила и резултатима који су постигнути у смањењу броја напуштених животиња, као и запослене и надлежне органе о броју позива, нерешеним случајевима, најчешћим проблемима. Такође, инфо служба би играла кључну улогу у реализацији комуникације са сваким слојем реализације проблема и грађана.

Услуге

Услуга транспорта животиња и анималног отпада

Пружамо услуге транспорта животиња са искуством у транспорту живих животиња, као и уклањање анималног отпада. Пружамо и свеобухватну експертизу, савете и подршку власницима и пољопривредним газдинствима. Транспорт се врши помоћу:
 • Ford Ranger 4x4 возила,
 • Приколице величине 4.2x2 метара, носивости 1.8 тона:
  • Отворених
  • Затворених
  • Са витлом
Контактирајте нас за више информација и договор →

Услуга израде планова и пројеката

Поседујемо дугогодишњу експертизу и искуство у креирању решења за свакодневних проблема који се јављају са животињама као и заштитом животне средине које настају као последица лошег руководства локалне самоуправе. Зачетници смо идеалног решења за проблем решавања животињског отпада у градским срединама, као и гомиле других планова и предлога за решавања проблема. Неки које би издвојили:
 • израда програма вакцинације, стерилизације и микрочиповања напуштених паса, као и њихово склањање са улице,
 • израда пројекта системског решења анималног отпада,
 • израда плана рада зоохигијенске службе,
 • итд.
Контактирајте нас за више информација и договор →

Пројекти

Договори о пословно-техничкој сарадњи са Ветеринарском амбулантом Гојковић

Договори о пословно-техничкој сарадњи са Ветеринарском амбулантом Гојковић

Опште је познато дугогодишње пословање и квалитет услуга које пружа ветеринарска амбуланта Гојковић. Због тога, одлучили смо се на покушај сарадње са истим. У оквиру овог пројекта, са ветеринарском амбулантом Гојковић, омогућићемо помоћ при стерилизацији како власничких тако и животиња без власника. Као и многе друге пројекте. Више информација ускоро.
Програм контроле и смањења популације напуштених животиња на територији града Сремске Митровице

Програм контроле и смањења популације напуштених животиња на територији града Сремске Митровице

Кроз векове пас је заједно са човеком био сведок историјских промена у којима је човек мењао свој свет, окружење и самога себе. Временом и пас је мењао своје улоге. Програм хуманог решавања проблема напуштеник животиња подразумева активно учешће свих чланова друштва у ланцу хуманог решавања овог проблема. Главни циљ свих активности је смањење популације напуштених животиња, па самим тим и отклањање негативних последица њиховог присуства на улици.
Одговорно према свом љубимцу за чист град

Одговорно према свом љубимцу за чист град

Циљ пројекта је допринети заштити животне средине у граду Сремска Митровица и повећању степена хигијене на улицама и зеленим површинама, кроз едукацију и повећање свести власника кућних љубимаца. Овим пројектом ће се на територији града, односно на кључним локацијама решити један од великих проблема хигијене и заштите здравља и безбедности становника. Поред постављених посуда и врећица за уклањање и одлагање измета кућних љубимаца подстаћиће се свесно и одговорно понашање власника.

Tим

infosluzba

Инфо служба

Служба задужена за рад са грађанима

infosluzba@zooekopatrol.org.rs

Prodaja

Драган Џолић

Председник

dragandzolic@zooekopatrol.org.rs

infosluzba

Теренска служба

Служба задужена за услуге транспорта

terenskasluzba@zooekopatrol.org.rs

Boat on Calm Water Wintry Mountain Landscape Wintry Mountain Landscape
Mountains in the Clouds Yosemite National Park Yosemite National Park
Waves at Sea Yosemite National Park Yosemite National Park

12 молби једног пса

Мој живот траје 10 - 15 година. Сваки растанак од тебе за мене значи патњу. Размисли о томе пре него што ме узмеш.

Воли ме онаквог какав сам, јер си ме ти бирао. Ја немам ту могућност да бирам пријатеља и господара.

Дај ми времена да схватим шта од мене тражиш пре него што ме, у току обуке, изгрдиш - преиспитај себе, можда ти грешиш или ја не могу да схватим шта ти желиш.

Воли ме, ја живим од твоје љубави.

Не љути се на мене и не кажњавај ме. Ти имаш свој посао, с воју разоноду,своје пријатеље а ја имам само тебе.

Причај са мном. И ако ти се чини да те не разумем, ја ипак знам шта мислиш и осећаш.

Знај да ја не заборављам како се са мном поступаш.

Помисли, пре него што ме удариш, да те ја са лакоћом мо гу угристи,али ја тоникада не радим.

Не узимај ме као играчку, док сам мали и сладак, да би ме касније одбацио, јер је моја љубав према теби вечна.

Брини о мени када остарим, останем без зуба, оглувим и престанем да се крећем. И о теби ће неко б ринути - старост је иста за све.

Прати ме на мом последњем путу...немој никада рећи: " Ја то не могу да гледам" или " Нека се то догоди у мојој одсутности ". Са тобом је за мене све лакше. Нека ти то буде дуг за моју верност и нашу лепу младост.

Када ме више не буде било, немој туговати, већ усрећи новог пса и воли га.

Градови који су подржали наше пројекте

http://www.sremskamitrovica.rs/ https://www.backipetrovac.rs/ http://www.soapatin.org/ https://www.odzaci.rs/ https://www.kraljevo.rs/ https://www.vrnjackabanja.gov.rs/

Предузетници који нас подржавају

http://www.veterinar-sr-mitrovica.com/ https://www.facebook.com/Za%C5%A1tita-Preving-PLUS-%C5%A0id-229094307140295/

Контактирајте нас